Hírek

Elérhetőségek

Adóiroda

Elérhetőségek

Polgármesteri Hivatal
2049 Diósd, Szent István tér 1.

Ügyfélfogadás

Hétfő:
13:00 - 18:00
Szerda:
07:30 - 12:00
13:00 - 16:30
Péntek:
07:30 - 12:00
 
Telefonszámok:
 
 +36 30 609 7879, +36 30 731 5158, +36 30 376 2809, +36 30 731 3852, +36 30 609 7892
 
Email: adoiroda@diosd.hu
 

A nyomtatványok (adóbevallások, kérelmek, stb.) az ELÜGY ügyfélportálon elérhető. 

Cégkapura és elektronikus ügyintézésre kötelezett vállalkozó adózók csak e felületen adhatják be bevallásukat és egyéb irataikat.

https://ohp.asp.lgov.hu

https://eonkormanyzat.gov.hu

https://e-onkormanyzat.gov.hu

E-mailben beküldött iratok szóbeli tájékoztatásnak minősülnek, ezért nem helyettesítik a jogszabályban előírt nyomtatványok kitöltését.
A nyomtatványokat eredetiben (postán, személyesen) vagy elektronikusan (ügyfélkapu, cégkapu, stb.) kell beküldeni az Adóhatóságnak.

A biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség adatai:

Hivatal neve: Diósd Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal

Rövid név: DIOSDPH

KRID: 604321736

 

Adóbeszedési számlák:

 

Számlaneve

Számlaszám

IBAN

Építményadó beszedési számla

10402142-49555654-48551114  

HU80

Telekadó beszedési számla

10402142-49555654-48551200  

HU86

Helyi iparűzési adó beszedési számla

10402142-21423750-70210000  

HU07

Gépjárműadó beszedési számla

10402142-21423750-70450000  

HU92

Pótlék beszedési számla

10402142-21423750-70690000  

HU80

Bírság beszedési számla

10402142-21423750-70520000  

HU40

Egyéb bevételek beszedési számla

10402142-21423750-70380000  

HU80

Idegen bevételek beszedési számla

10402142-21423750-70900000  

HU21

Talajterhelési díj beszedési számla

10402142-21423750-70830000  

HU73

Illeték beszedési számla

10402142-21423750-71000000  

HU16

Előrehozott helyi adó beszedési számla

10402142-00030956-00000003

HU13

 

A befizetésnél jelezze az adóhatósági nyilvántartási számát, adóazonosító jelét vagy adószámát. Hibás számlára történt befizetés átvezetését csak az Adózó kérheti.

 

Tevékenységet szabályozó jogszabályok:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról 2017. évi CLI. törvény

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásról szóló 2017. évi CLIII. törvény

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Kormányrendelet

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Az önkormányzati adóhatóság által rendszeresíthető bevallási, bejelentkezési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008.(XII.31.) PM rendelet

Az eljárási illeték megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004.(XII.20.) PM rendelet

Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet

Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 451/2016.(XII.19.) Kormányrendelet

Helyi adókról szóló 20/2017.(XI.21.) Önkormányzati rendelet

A talajterhelési díjról szóló 36/2004.(XII.17.) Önkormányzati rendelet

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet