Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató a reklámhordozók építményadójáról

Tájékoztató a reklámhordozók építményadójáról

 

 Az Országgyűlés a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és természeti környezet egységes védelme, egyben az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében elfogadta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (a továbbiakban: Tvtv.). A jogalkotó – figyelemmel a településkép-védelmi szempontokra, a Tvtv-vel összefüggésben – 2018. január 1-jétől módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (a továbbiakban: Htv.). A törvény szerint az építményadóztatás szabályai kiegészültek a Tvtv. szerinti reklámhordozó utáni adókötelezettséggel.

 

 A fentiek alapján Diósd Város Önkormányzata 2018. január 1-jétől a reklámhordozók tekintetében is szabályt alkotott.

 

 A Htv. 2018. január 1-jétől hatályos 11/A. §-a értelmében adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó. A Tvtv. 11/F. § 4. pontja szerint a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt Tvtv. szerinti reklám közzétételét, illetve elhelyezését biztosító, elősegítő vagy támogató eszköz, berendezés, létesítmény minősül reklámhordozónak. A Tvtv. 11/F. § 3. pontja alapján reklám a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklám, ide nem értve

a) a cégtáblát, üzletfeliratot, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő egyéb feliratot és más grafikai megjelenítést,
b) az üzlethelyiség portáljában (kirakatában) elhelyezett gazdasági reklámot,
c) a járművön elhelyezett gazdasági reklámot, továbbá
d) a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívást (hirdetést), valamint a helyi önkormányzat által lakossági apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán vagy egyéb felületen elhelyezett, kisméretű hirdetéseket.

Reklámhordozónak minősül – a teljesség igénye nélkül – az óriásplakát, hirdető oszlop, utcabútorok, CityLight vagy CityBoard formátumú eszköz, hirdetőtábla, információs vitrin, molinó és minden olyan tárgy, eszköz, berendezés, ami gazdasági reklámot tartalmaz.

 

 A reklámhordozó utáni építményadó alanya az, aki az adóév első napján a reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa. Az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete (Htv. 15/A. §). Az adó éves mértéke 6 000 Ft négyzetméterenként. Az 1 m2-nél kisebb adóköteles felülettel rendelkező adótárgyak is adókötelesek.

 

 Az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó hatósági engedély kiadását, engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettség a reklámhordozó lebontása, eltávolítása vagy megsemmisülése, de legkorábban az adókötelezettség keletkezése évének utolsó napjával szűnik meg (Htv. 14. § (5) bekezdés). A 2018. január 1. napján meglévő, a Htv. alapján reklámhordozónak minősülő eszközök, berendezések, létesítmények adókötelessé válnak, és az adókötelezettség az egész naptári évben fennáll.

 

 Az adótárgyak után – az adótárgy tulajdonosának – a 2018. január 1-i állapot alapján adóbevallást kell tennie az előírt nyomtatványon, de legkésőbb 2018. január 15-ig. Ha a reklámhordozó 2018. év folyamán létesül, akkor az adatbejelentést a következő év, azaz 2019. január 15-ig kell megtennie.

 

 Felhívjuk figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél bejelentett meghatalmazott képviselője. 

 

 A rendeletről, a nyomtatványok elérhetőségéről és az adóhatóságról tájékozódhat a https://diosd.asp.lgov.hu/ honlapon.