Hírek

Elérhetőségek

Adóbevallások és adófizetési határidők

AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓHATÓSÁGHOZ BENYÚJTANDÓ ADATBEJELENTÉS, ADÓBEVALLÁS IDŐPONTJA HELYI ADÓK TEKINTETÉBEN


1.       

Az adózónak az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenysége után


a)    

  az adóról az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig,


b)    

  az adóelőleg-kiegészítésről az adóév utolsó hónapjának huszadik napjáig kell az adóbevallást benyújtani és befizetnie.

 

2.    

Az adózónak az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenysége utáni adóról a tevékenysége befejezése napját követő hónap tizenötödik napjáig kell az adóbevallást teljesíteni és megfizetnie az adót.


3.   

Az adózónak az építményadóról és a telekadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás. Az adófizetési határidők a tárgyév március 15. és szeptember 15. napja.


4.   

Ha az építményadó, a telekadó alanya külföldön bejegyzett szervezet, egyéb szervezet, az adóalany az építményadóról, telekadóról szóló adatbejelentés kiegészítő lapján feltünteti - az adóév első napjának megfelelő állapot szerint - a szervezet, egyéb szervezet tagjainak (részvényeseinek) nevét (elnevezését), lakóhelyét (székhelyét), és az egyes tagokat megillető tulajdoni részesedés arányát.

 

Az adófizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, a belföldi bankszámlájáról történő átutalással kell teljesítenie, hivatkozva az adóhatósági azonosítójára (mutató) és adószámára.

Az adóhatóság elérhetősége, számlaszámai és a helyi rendeletek megtalálhatók: https://diosd.asp.lgov.hu/adoiroda

Ha az adózó elektronikus kapcsolattartásra kötelezett vagy ügyfélkapuval rendelkezik, akkor nyomtatványok, adófolyószámlája elérhető az ELÜGY portálon:

http://e-onkormanyzat.gov.hu

 

Diósd Város Önkormányzati Adóhatósága

2049 Diósd, Szent István tér 1.

Ügyfélfogadás időpontjai:

Hétfő: 13.00-18.00,

Szerda: 7.30-12.00 és 13.00-16.30, 

Péntek: 7.30-12.00